miskinlik

miskinlik
is. Fağırlıq, bədbəxtlik, biçarəlik, yazıqlıq, acizlik, düşkünlük. Yetər, miskinlik yetər; Qalx! Oyan, oyan, oyan!. . H. C.. <Kor> məzlumluğu sevən, miskinlikdən ruhani bir zövq alan bir adam idi. S. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • miskinlik — is., ği Uyuşuk, tembel olma durumu veya miskine yakışacak davranış, meskenet …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MESKENET — Miskinlik. Tembellik. Uyuşukluk. Bitkinlik. Beceriksizlik. Fakirlik. Yoksulluk …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • meskenet — is., esk., Ar. meskenet 1) Miskinlik, beceriksizlik 2) Yoksulluk, fakirlik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • meskenet — (A.) [ ﺖﻨﮑﺴﻡ ] miskinlik …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • məskənət — ə. 1) miskinlik, biçarəlik; 2) acizlik, bacarıqsızlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • heçlik — is. 1. Yoxluq, fanilik, ədəm, mövcud olmama (varlıq ziddi). Ölüm bir iblisdir, həyat bir mələk! Varlığı izləyir heçlik kölgətək. S. V.. <Məhəmməd:> Varlığı heçliyə mən dəyişərdim; Əgər bu dünyada sən olmasaydın. B. V.. // Məc. mənada.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yaman — kötü, her şeyin kötüsü III, 30 § yamanig; yaman hastallk, miskinlik hastal ığı III, 30 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • LURÎ — f. Cüzzâm veya miskinlik denilen hastalık. * Fare avlıyan bir ku …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • METREBE — Fakirlik, miskinlik …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜTEMESKİN — Miskinleşen. Miskinlik gösteren …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”